Заңнамалық база

Мүгедектің жұмыс орны стандарттарын бекіту туралы

Мүгедектің жұмыс орны стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 910 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 12 қаңтарда № 12854 болып тіркелді


Сауда рыноктарының қызметін ұйымдастыру ережесін бекiту туралы

Об утверждении Правил организации деятельности торговых рынков Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2003 года N 131 САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 6, ст.62; "Казахстанская правда" от 7 февраля 2003 г. N 37-38


Iшкi сауда ережесiн бекiту туралы

Об утверждении Правил внутренней торговли Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года N 371 "Казахстанская правда" от 26.04.2005 г. N 99-100 САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 18, ст. 208


"Инвестициялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асырудың кейбiр мәселелерi туралы

О некоторых вопросах реализации Закона Республики Казахстан "Об инвестициях" Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2003 года № 436 САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 19, ст. 192; "Казахстанская правда" от 13 мая 2003 года № 136-137


Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң бiрлестiктерiне аккредиттеу жүргiзу ережесiн бекiту туралы

Об утверждении Правил проведения аккредитации объединений субъектов частного предпринимательства Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2006 года N 477 САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 19, ст. 190; Казахстанская правда от 7 июня 2006 года N 141


Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңестер туралы үлгі ережені бекіту туралы

Об утверждении Типового положения об экспертных советах по вопросам предпринимательстваПостановление Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2006 года N 496 САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 21, ст. 204

Пайдалы сілтемелер